Jānis Spalviņš (1948-2021), mākslinieks, pedagogs,

viens no mūsdienu LMS veidotājiem un Starptautiskās Vizuālās mākslas asociācijas (IAA/AIAP) Latvijas nacionālās komitejas vadītājs.

Biogrāfija

Jānis Spalviņš beidzis Rīgas Lietišķās mākslas vidusskolas Dekoratīvās koktēlniecības nodaļu (tag. PIKC Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolas Koka izstrādājumu dizaina izglītības programma) 1968. gadā. RLMV mākslinieks mācījās pie pasniedzējiem, koktēlniekiem – nodaļas vadītāja Voldemāra Tiltiņa (1899-1985), virpošanu pie Vīganta Bauera, kokapstrādi pie R.Jēkabsona.

1974. gadā Jānis Spalviņš absolvēja Teodora Zaļkalna LPSR Valsts Mākslas akadēmijas (LMA) Rūpnieciskās mākslas nodaļu (tag. Latvijas Mākslas akadēmijas Dizaina nodaļas Funkcionālā dizaina apakšnozare). Pasniedzēji nodaļā bija tēlnieki, kas vēlējās veidot no akadēmisma atšķirīgu un laikmetam atbilstošu formveidi – Tālivaldis Gaumigs (1930-2016), Arvīds Drīzulis (1934-2019). J.Spalviņa diplomdarbs bija “Polietilēna rūpniecības izstādes komplekss”, vadītājs, grafiķis Aleksandrs Dembo (1931-1999). Kopā ar J.Spalviņu LMA absolvēja kursa biedri – dizaineri Juris Piete, Valdemārs Lazdiņš, Artūrs Riņķis ar darbu “Unikāls polihromprojekts”, Edgars Grīnfelds ar – “Ierīce Vissavienības izstādei”.

2003. gadā Jānim Spalviņam tika piešķirts Humanitāro zinātņu maģistra grāds mākslās.

Darbība LMS

Studiju laikā LMA Jānis Spalviņš uzsāka darbu kopā ar LPSR Mākslas fonda (MF) Lietišķās mākslas kombināta “Māksla” Noformēšanas ceha brigādi mākslinieka, gleznotāja Kurta Fridrihsona (1911-1991) vadībā. Tajā darbojās arī interjera dizainere I. Spalviņa, dizaineri V. Lazdinš, A. Melbārdis (1941-2001), O. Jēkabsons un šrifta māksliniece V. Krasta. Strādājuši pie vairāku Rīgas vēsturei veltītu ekspozīciju iekārtošanas Rīgas vēstures un kuģniecības muzejā (RVKM, 1976-1983). Arī vēlāk Jānis Spalviņš kopā ar V. Lazdiņu iekārtojis RVKM izstādes “Jūgendstils Latvijā” (1995), “Vēstures mirāžas. Veltījums K. Fridrihsonam” (1997).

Pēc MF reorganizācijas un līdz likvidācijai radoši sadarbojies ar Dekoratīvās mākslas kombinātu (1975-1992). Jānis Spalviņš izstrādājis un realizējis interjera projektus publisko ēku telpās: Gaiļezera slimnīcai (tag. Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas stacionārs, interjeri, sēru zāles interjers kopā ar arhitektu Andri Purviņu (1940-2010) un interjera mākslinieci, akvarelisti Ievu Spalviņu; 1978-1982), Paula Stradiņa Rīgas medicīnas vēstures muzejam (1977), bij. Rīgas Civilās aviācijas institūta foajē (1978-1986), Ainažu jūrskolas memoriālajam muzejam (kopā ar I. Spalviņu un V. Lazdiņu, 1984-1986), Leļļu muzejam (kopā ar I. Spalviņu un V. Lazdiņu, Zagorska, Krievija, 1978-1986). Mākslinieks veidojis arī metus brandmūru apgleznošanai.

J.Spalviņš bija LMS Jauno Mākslinieku apvienībā no 1975. gada. Latvijas Mākslinieku savienības biedrs Jānis Spalviņš bija no 1978. gada, un rekomendācijas biedra statusa iegūšanai izsniedza arhitekts, dizainers Jānis Pipurs (1939-2013), gleznotāji Kurts Fridrihsons, Ojārs Ābols (1922-1983). No 1992.-1994. gadam Jānis Spalviņš bija Latvijas Mākslinieku savienības valdes loceklis, pildīja viceprezidenta pienākumus. Rosināja pārmaiņas organizācijas darbā, bija klāt svarīgā valdes balsojumā 1992.gada 23.martā par MF likvidāciju un tā īpašumu, arī mākslas darbu kolekcijas pārņemšanu. Jāņa Spalviņa radošā darbnīca atradās “Mākslinieku nama” 4. un vēlāk 2. stāvā.

Radošā daiļrade

Jānis Spalviņš darbojās enerģiski un daudzpusīgi – kā gleznotājs, vides un multimediju mākslinieks, izstāžu un ekspozīciju iekārtotājs, grāmatu ilustrators, starptautisku projektu, simpoziju un izstāžu kurators. Izstādēs piedalījās kopš 1974. gada. Sākotnēji mākslinieks eksponējis modernisma stilistikas darbus jauktā un akrila tehnikās, tomēr akvareļglezniecība kļuva daiļradē dominējoša. Gleznojis mitrā akvareļa tehnikā, izmantojis gan tehnikas plūstošo formveidi, gan pretkrāsu saspēli un kontrastus. Mākslinieks aktīvi darbojies un popularizējis akvareļglezniecības norises.

Jānis Spalviņš darbus eksponējis izstādēs Latvijā, Vācijā, Japānā, Somijā, Ķīnā, Indijā, Austrālijā u.c. Rīkojis personālizstādes grāmatnīcā “Mākslas grāmata” (izstāde “Dizains, dekors”, 1974), Jūrmalas jahtklubā (“Ostas”, kopā ar K.Fridrihsonu, 1975), bij. Republikāniskajā Zinību namā (1978), Valmieras, Valkas, Saldus muzejos (1982), ar I.Spalviņu Rietumberlīnē (Vācija, 1990), galerijā “Kolonna”, galerijā “Rīgas Galerija” (1992; “Intensitātes”, 1998; “Ūdeņi”, 2001; “Atspulgi”, 2003), Viļņā (“Ūdens sapņi”, Lietuva, 2005).

J.Spalviņš bija “Kuldīga 83” konkursa komisijā (vad. L. Šēnbergs), aktīvs Kauņas akvareļglezniecības biennāles dalībnieks (2017, 2018, 2020), piedalījās LMS izstādēs “Mākslas dienas” (1974-2020) un “Rudens” (1977-2019), 15. Cēsu akvareļglezniecības simpozijā (1997), Starptautiskajā akvareļglezniecības izstādē (Klaipēda, Lietuva, 1999), 13. Baltijas akvareļu glezniecības triennālē (LNMM, “Arsenāls”, kuratori V. Knāviņa, J.Spalviņš, K.M.Olbrī (Igaunija), V.Tarabildiene (Lietuva), 1997, 2001), Starptautiskajā akvareļglezniecības simpozijā (2004). Mākslinieks ticis apbalvots ar LPSR Kultūras ministrijas Goda rakstu (1984). Bija aktīvs dalībnieks Eiropas Starptautiskajā Vizuālās mākslas asociācijā IAA/AIAP UNESCO.

Pedagoģiskais darbs

Jānis Spalviņš darbojās arī kā pedagogs. Bijis lektors Latvijas Mākslas akadēmijā, Liepājas Universitātē, Rīgas Starptautiskajā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskolā u.c.

Kolekcijas

Jāņa Spalviņa darbi atrodas Latvijas Mākslinieku savienības muzejā, Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā, Rīgas vēstures un kuģniecības muzejā, Paula Stradiņa medicīnas vēstures muzejā, Ķīnas Mākslinieku savienības kolekcijā u.c.

Jānis Spalviņš “Vīzija. Ainava”, 1989, papīrs, akvarelis, 64×50 cm, LMS muzejs

Jānis Spalviņš “Salnas balss”, kartons, akrils, 1979, LMS muzejs