Biedrības „Latvijas Mākslinieku savienība” Starptautiskais mākslas un izglītības centrs un Latvijas Mākslinieku savienības muzeja (LMS muzejs) radošā filiāle.

LMS īpašumā esošais valsts nozīmes arhitektūras piemineklis Zvārtavas muižas komplekss (Zvārtavas pils) ir LMS muzeja izstāžu, simpoziju un mākslinieku radošo rezidenču rīkošanas vieta, nodrošinot arī bāzi mākslas skolu audzēkņu vasaras praksēm, nometnēm un starptautisko sakaru uzturēšanai (simpozijos piedalās pārstāvji no Eiropas, ASV, Ķīnas, Japānas u.c.).

Pieaugušo grupām, skolotājiem, māksliniekiem un citiem interesentiem Zvārtavas pilī LMS piedāvā apmācības neformālās izglītības programmā “Vizuālās mākslas teorija un prakse. Latvijas Kultūras mantojums”, kuras īstenošanai kopš 2017. gada Apes novada dome ir piešķīrusi sertifikātu.

Zvārtavas pils (1881) ir unikāla 19.gs. celtne Vidzemē, kurā var vērot gan vēsturisko neogotikas interjera un arhitektūras mantojumu, gan 20.gs. 70.-80. gadu un mūsdienu mākslas darbus no LMS muzeja kolekcijas.

Zvārtavas pils ir nozīmīgs tūrisma apskates objekts Vidzemes reģionā, Apes novadā. Ikdienā Zvārtavas pilī ir pieejamas ekskursijas visiem interesentiem, un to apmeklē tūristi gan no Latvijas, gan ārvalstīm.

Paralēli mākslas pasākumu rīkošanai, īpaša uzmanība tiek pievērsta Zvārtavas pils un citu muižas ēku (stallis, peldu māja, dzirnavas) saglabāšanai un atjaunošanai. Mērķtiecīgas LMS organizatoriskās darbības un līdz šim saņemtā valsts atbalsta rezultātā (VKKF un NKMP kopš 20.gs. 90.-tiem gadiem) ir veikta pils nozīmīgu arhitektūras funkcionālo un dekoratīvo elementu, kā jumta seguma, lieveņu, svētku zāles grīdas, logu u.c. restaurācija.

Zvārtavas pilī ikgadēji norisinās „Muzeju nakts”, “Leģendu nakts” pasākumi, radošās darbnīcas “Manto. Zīmē. Ģipsē”, akcija “Atvērtās dienas laukos”.

Adrese: Zvārtavas muižas komplekss, Apes novads, Gaujienas pagasts, Zvārtava, LV-4339
Tīmekļa vietne: www.zvartavaspils.lv

PĒTERIS MARTINSONS

(1931-2013)

arhitekts, keramiķis, pedagogs