1940.gada 17.jūnijā Latviju okupē un anektē PSRS karaspēks. Tiek dibināta Mākslas lietu pārvalde. Par tās priekšnieku ieceļ Herbertu Līkumu. Pārvaldes pakļautībā atrodas Tēlotājas mākslas nodaļa, ko vada Rūdolfs Pinnis. Tas ir Latvijas Padomju Sociālistiskās Republikas Mākslinieku savienības pirmsākums. Notiek gatavošanās literatūras un mākslas dekādei Maskavā. Sākas represijas, kas kulmināciju sasniedz 1941.gada 14.jūnija deportācijās. Pirmie padomju okupācijas gadi mākslas formālajā valodā izmaiņas neienes.

I. Latvijas PSR Tēlotājas mākslas izstāde. Rīgas pilsētas Mākslas muzejs. 1941.gada 5.janvāris

Hilda Vīka

Strādniece, zemniece, zinātniece
1940, a., e., 115×89 (Rīgas Kuģniecības un vēstures muzejs)

Vilhelms Purvītis

Vējaina diena
1941, k., e., 71×102 (Tukuma muzejs)

Augusts Annuss

Mājup
1940, a., e., 170×159 (Valsts Mākslas muzejs)

Eduards Karitons

Uzvarētājs
Ap 1940. Atrašanās vieta nav zināma.

Pēteris Upītis

Negaiss tuvojas
1940, p., kokgr., 19×12,3 (Tukuma muzejs)

Jānis Plēpis

Rainis
1940, p., kokgr., 15,3×10,7 (Tukuma muzejs)

Augusts Pupa

Nomales ļaudis
1935, p., temp., 29×22,5 (Valsts Mākslas muzejs)