Latvijas Mākslinieku savienības muzeja (LMS muzejs) misija ir atklāt un parādīt Latvijas mākslas attīstību, kas saistīta ar Latvijas Mākslinieku savienības darbību sākot no 1941. gada līdz mūsdienām, kā Eiropas un Latvijas vēstures un kultūras mantojuma nozīmīgu sastāvdaļu. Dažādās muzeja ekspozīcijas rosina dialogu par mākslas vērtībām un mākslinieku radošo darbību gan padomju mākslas periodā, gan mūsdienās.

LMS muzejs veidots, lai apkopotu un saglabātu, sistematizētu LMS un tās biedru profesionālo mākslinieku radošo mantojumu un tā tapšanas vēsturi kopš 1940. gada.
LMS Mākslas fonds (MF) 1957. gadā uzsāka vairāku mākslas veidu kolekciju veidošanu ar mērķi izveidot latviešu mākslinieku darbu krājumu. Autoru darbi tika iepirkti no māksliniekiem un no izstādēm. MF pienākumos ietilpa rīkot izstādes Latvijas teritorijā un arī PSRS teritorijā. Darbi tika izstādīti skolās, slimnīcās, sabiedriskajās ēkās – kino, teātros, kultūras namos. Tādēļ liela nozīme bija izvēlētajiem žanriem – klusās dabas, ainavas, portreti u.c., arī tematikām – sports, darbs, ģimene, atpūta, kara-latviešu strēlnieku tēmas u.c. Izstādes tika paredzētas plašam iedzīvotāju lokam. LMS muzeja krājums ir interesants, to veido dažādu stilistiku autoru darbi, kuri darbojās daudzos mākslas veidos un tehnikās. Krājumā ir arī ideoloģiska rakstura darbi, tomēr šī  nav skaitliski dominējoša daļa. LMS muzeja mākslas darbu kolekcijās atrodas gan etnogrāfiski ornamentēti, līdzsvaroti, dažādos materiālos izstrādāti darbi, gan nonkonformisma supergrafikas darbi.

Pēc 1990. gada mainījās politiski ekonomiskā situācija valstī, mākslinieku radošā darba apstākļi un radošās industrijas produkcijas ražošanas apjomi. LMS likvidēja MF, pārņēma tā īpašumus, lai turpinātu nodrošināt mākslinieku radošo praksi. Decentralizēta mākslas prakse Latvijā sekmēja citu mākslas centru un biedrību tapšanu, kas apvienoja radošās personas un vienoja tās, lai veidotu dažādas stilistikas mākslas darbus.

LMS muzejs ir saglabājis demokrātisku pieeju izstāžu un krājuma veidošanai, kā galveno kritēriju autoriem – LMS biedriem – izvirzot profesionālismu un izpildījuma kvalitāti. Vērtējot situāciju vizuālajā mākslā un nepietiekamo finansējumu, LMS atbalsta autoru personālizstādes un pieņem dāvinājumus no māksliniekiem, LMS biedriem. Dāvinājumi un novēlējumi palīdz veidot konkrētu autoru kolekcijas, lai nodrošinātu daiļrades dokumentācijas nepārtrauktību.

LMS muzejs “Mākslinieku namā”, 11.novembra krastmalā 35, Rīgā

LMS muzeja scenogrāfijas ekspozīcija LMS radošajā kvartālā “Kombināts MĀKSLA”