Biedrība “Latvijas Mākslinieku savienība” (saīsinājumā – LMS) ir lielākā profesionālā radošā organizācija vizuālo mākslu jomā Latvijā, kurai pieder unikāla mākslas darbu kolekcija – LMS muzejs. LMS atbalsta biedru (ap 820) radošo darbību, organizē izstādes un citus mākslas pasākumus Latvijā un ārzemēs un piedalās Latvijas valsts kultūrpolitikas apspriešanā un īstenošanā. Latvijas Mākslinieku savienībai 2006. gadā tika piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss. LMS darbība ir bijusi nozīmīga Latvijas kultūras un vizuālās mākslas attīstībā, tās stilistiskajā daudzveidībā dažādos vēstures posmos. LMS tika dibināta 1941. gada 17. aprīlī, kas atbilstoši jaunajai ideoloģijai apvienoja māksliniekus un mākslas zinātniekus un profesionāli turpināja 20.gs. pirmās puses dažādo mākslas apvienību darbību.

LMS līdzšinējie vadītāji bijuši mākslinieki:

Rūdolfs Pinnis, LPSR Mākslas lietu pārvaldes Tēlotājas mākslas nodaļas vadītājs (1940 – 1941);

Herberts Līkums, MS organizācijas komitejas priekšsēdētājs (1941 – 1942; 1944 – 1946);

Georgs Kruglovs, LPSR MS organizācijas komitejas priekšsēdētājs (1942 – 1944);

Leo Svemps, MS organizācijas komitejas priekšsēdētājs (1946 – 1951);

Oto Skulme, MS valdes priekšsēdētājs (1951 – 1953);

Arturs Lapiņš, MS valdes priekšsēdētājs (1953 – 1956);

Leo Svemps, MS valdes priekšsēdētājs (1956 – 1960);

Eduards Kalniņš, MS valdes priekšsēdētājs (1960 – 1965);

Leo Svemps, MS valdes priekšsēdētājs (1965 – 1968);

Edgars Iltners, MS valdes priekšsēdētājs (1968 – 1982);

Džemma Skulme, MS valdes priekšsēdētāja (1982 – 1992);

Juris Petraškevičs, LMS prezidents (1992 – 1994);

Egils Rozenbergs, LMS prezidents (1994 – 2005);

Mārtiņš Heimrāts, LMS prezidents (2005 – 2011);

Igors Dobičins, LMS prezidents kopš 2011. gada.

LMS īpašumā ir unikāls latviešu 20. gs. otrās puses un mūsdienu vizuālās mākslas darbu krājums, kuru sāka veidot 1957. gadā, un 2001. gada 27. septembrī tika dibināts LMS muzejs. LMS muzeja krājums (ap 16 000 vienības, t.sk. ap 5000 mākslas darbiem ir piešķirts Nacionālā muzeja krājuma statuss) un mākslinieciskai daiļradei celtās radošo darbnīcu ēkas, to aprīkojums, ir vienīgais šāds Latvijas kultūras industrijas komplekss, kas tiek izmantots arī mūsdienās, un tas kopš 2014. gada ir vienots muzeja komplekss. Kolekcijas darbi regulāri tiek eksponēti gan LMS izstāžu zālēs, gan deponēti Latvijas muzejiem. Biedrības mākslinieku radītie darbi atrodas muzejos un publiskajā telpā Latvijā un ārzemēs (Igaunijā, Lietuvā, Vācija, ASV, Krievijā, Baltkrievijā, Ukrainā, Armēnijā, Kazahstānā).

LMS muzejs ir dzīvs, domu rosinošs muzejs, kurā pārstāvēti spilgtu Latvijas mākslas personību – Džemmas Lijas Skulmes, Leo Svempa, Borisa Bērziņa, Jāņa Pauļuka, Gunāra Kroļļa, Lea Davidovas-Medenes, Jura Mauriņa, Maijas Noras Tabakas, Bruno Strautiņa, Rūdolfa Heimrāta, Silvijas Šmidkenas, Kristapa Ģelža, Andra Brežes un citu autoru darbi, kas apliecina novatorisku ideju realizāciju mākslā. LMS muzeja kolekcija tiek regulāri atjaunota un papildināta.

LMS muzeja ekspozīcijas ir izveidotas 11. novembra krastmalā 35, Rīgā, “Mākslinieku nama” 1., 2., 3., 4. un 5. stāvā, kā arī LMS radošajā kvartālā “Kombināts MĀKSLA”, Gaujas ielā 1, 3, 5 un 9, LMS muzeja ēkā Vecajā Biķernieku ielā 49 un Zvārtavas muižas kompleksā, Apes novadā. Muzejā tiek rīkoti arī dažādi pasākumi, lekcijas, diskusijas un simpoziji. Muzeja ēkai “Mākslinieku nams” 11. novembra krastmalā 35, Rīgā, un Zvārtavas muižas kompleksam ir piešķirts aizsargājamā kultūras pieminekļa statuss.

Latvijas Mākslinieku savienības muzeja ekspozīcijas:

LMS muzeja un aktuālā ekspozīcija “Mākslinieku namā”, 11. novembra krastmalā 35, Rīgā;

LMS muzeja ekspozīcijas Gaujas ielas promenādē, LMS radošajā kvartālā „Kombināts MĀKSLA”, Gaujas ielā 1, 3, 5 un 9, Rīgā;

LMS muzeja tēlniecības ekspozīcija un aktuālā izstāde Gaujas ielā 1, Rīgā;

LMS muzeja keramikas ekspozīcija un aktuālā izstāde izstāžu zālēs Gaujas ielā 5, Rīgā;

Āra ekspozīcija “Vides objekti un tēlniecība” Gaujas ielā 1 un 5, Rīgā;

Laikmetīgā āra objektu un grafiti ekspozīcija LMS skvērā, Gaujas ielā 5, Rīgā;

Āra objektu izveides un restaurācijas mītne “A. Folca labirints” Gaujas ielā 9, Rīgā;

LMS muzeja keramikas un āra objektu ekspozīcija ”Biķeri” Vecajā Biķernieku ielā 49, Rīgā;

LMS muzeja tekstilmākslas, glezniecības un tēlniecības ekspozīcijas Zvārtavas muižas kompleksā, Gaujienas pagastā, Apes novadā.