LMS muzeja Atklātais krājums publiskai apskatei pieejams no 2004.gada aprīļa. Atklātā krājuma koncepcijas pamatā ir periodiska ekspozīcijas maiņa vai papildināšana, atbilstoši LMS muzeja publiskās darbības gada tēmai. Ekspozīcijas mobilitāte nodrošina iespēju gūt izvērstu informāciju par mākslu Latvijā no 1945. līdz 1991.gadam un piedāvā aktīvi iesaistīties Atklātā krājuma apskatē, dodot iespēju skatītājam pašam izvēlēties viņu interesējošus ekspozīcijas akcentus.

Izbīdāmās sienas vienlaicīgi ļauj eksponēt 400 glezniecības darbu un līdz 150 dažādu nozaru mākslas darbu uz papīra. Atklātajā krājumā var apskatīt arī mazo formu tēlniecību, plakātus un scenogrāfijas metus. Plānots izstādīt arī dokumentālas fotogrāfijas un dokumentus.

LMS muzeja Atklātais krājums piedāvā regulāras tikšanās ar māksliniekiem un izglītojošas programmas par Latvijas padomju laika mākslu: augstskolas Atklāto krājumu var izmantot savu mācību programmu ilustrēšanai un pētnieciskajam darbam, savukārt mākslas un vispārizglītojošo skolu audzēkņiem tiek piedāvātas LMS muzejā izstrādātas izglītojošās programmas un konkursi.