Projekts “Mākslinieku radošā mantojuma digitālā pieejamība”