Gadi, ko dēvē par Hruščova atkusni. PSKP XX kongresā publiskotais Staļina kulta nosodījums ievada eiforijas, radošas brīvības ilūzijas laikmetu. Padomju māksliniekiem rodas pirmās iespējas iepazīt aktuālo Rietumu mākslu (Pikaso u.c.). Brīvāk var atskatīties arī uz mākslas mantojumu, tai skaitā uz gadsimta pirmo desmitgažu modernisma meklējumiem. Tomēr attēlojošs figuratīvisms saglabā vadošo vietu oficiāli aprobētajā vērtību skalā. Formāli dažādots, tas iegūst “skarbā stila” nosaukumu.

"Skarbais stils" kā sociālistiskā reālisma paveids

Boriss Bērziņš

Jubilārs
Salacgrīvas zvejnieki. 1961, k., e., 102×81

Nikolajs Petraškevičs

Zemes spēks
1963, a., e., 160×200

Josifs Elgurts

Kuģubūves meistars
1961, p., litogr., 89×61

Edvīns Andersons

Pēc darba
1966, p., linogr., 110×80

Zigurds Zuze

Kad Dzimtene sauc
No cikla “Tautas armija”. 1963, p., linogr., 36×36

Gunārs Krollis

Rīts
1963, p., linogr., 67×48

Jauno mākslinieku formālie meklējumi

Henrijs Klēbahs

Vecā siena
1961, a., e., 84×63

Boriss Bērziņš

Rudens
1961, k., e., 73×99

Pauls Duškins

Nakts uz upes
1959, p., litogr., 50×65

Laimdots Mūrnieks

Ziemas diena
1963, a., e., 100×130

Leo Kokle

Medmāsas Vilcānes portrets
1963, a., e., 92×65

Rita Valnere

Meitenes uz sola
1957, a., e., 100×160

Līvija Endzelīna

Dārzeņi
1962, a., e., 50×70