Latvijas Mākslinieku savienības (LMS) īpašumā ir unikāls 20. gs. otrās puses mākslas darbu krājums, kuru LPSR Mākslas fonds sāka iepirkt 1957. gadā, un uz šīs kolekcijas bāzes 2001. gada 27. septembrī tika izveidots LMS muzejs.

Par muzeja izveidi tika nolemts LMS valdē toreizējā LMS prezidenta Egila Rozenberga vadībā, un muzeja pirmā vadītāja bija gleznotāja Sandra Krastiņa, kas izveidoja ekspozīciju Rīgā, 11. novembra krastmalā 35, 3. stāvā. Latvijas kultūrtelpā šī muzeja vēstījums gan vēsturiskā, gan laikmetīgā kontekstā ir skatījums uz mākslu, kas kā laikmeta zīme veidojusies līdz ar LMS kā kultūras nozares attīstības liecinieci laikā no 20. gs. 2. puses līdz mūsdienām.

LMS muzejs ir turpinājis 1941. gadā dibinātās Latvijas PSR Mākslinieku savienības un Latvijas PSR Mākslinieku savienības Mākslas fonda, kā arī sabiedriskās organizācijas “Latvijas Mākslinieku savienība” darbības stratēģiju, un kopš 2014. gada LMS ēkas un muzeja krājums ir vienots muzeja komplekss. LMS īpašumā atrodas muzeja krājums (ap 16 000 vienības, t.sk. ap 5000 mākslas darbiem ir piešķirts Nacionālā muzeja krājuma statuss) un mākslinieciskai daiļradei speciāli celtās ēkas, radošās darbnīcas, to aprīkojums, kas ir vienīgais šāds Latvijas kultūras industrijas komplekss, kurš tiek izmantots arī mūsdienās.

LMS muzejs ir dzīvs, domu rosinošs muzejs, kurā pārstāvētas spilgtas personības – Leo Svemps, Boriss Bērziņš, Jānis Pauļuks, Gunārs Krollis, Lea Davidova-Medene, Juris Mauriņš, Bruno Strautiņš, Rūdolfs Heimrāts, Silvija Šmidhena, Juris Gagainis un citi autori – novatorisku ideju realizētāji mākslā.

Laikā no 2011. gada līdz mūsdienām LMS muzeja ekspozīcijas ir paplašinātas un izveidotas jaunas gan Rīgā 11. novembra krastmalā 35 nama 1., 2., 3., 4. un 5.stāvā, kā arī Gaujas ielā 1, 3, 5 un 9, Biķernieku ielā 140, gan arī Zvārtavas pilī, Apes novadā, kur tiek rīkoti arī dažādi pasākumi, izstādes, lekcijas, diskusijas un simpoziji. Ļoti aktīvi šīs kolekcijas darbus pieprasa eksponēt citi Latvijas muzeji un izstāžu zāles.

Aicinām apmeklēt LMS muzeju!

Darba laiks: Pirmdiena – Piektdiena, plkst. 12:00 – 17:00

Ieejas maksa: ziedojumi