Latvijas Mākslinieku savienības (LMS) īpašumā ir unikāls 20. gs. otrās puses mākslas darbu krājums, kuru LPSR Mākslas fonds sāka iepirkt 1957. gadā, un uz šīs kolekcijas bāzes 2001. gada 27. septembrī tika izveidots Latvijas Mākslinieku savienības muzejs (LMS muzejs). Muzejs ir akreditēts līdz 2027. gadam.

Par muzeja izveidi tika nolemts LMS valdē toreizējā LMS prezidenta Egila Rozenberga vadībā, un muzeja pirmā  vadītāja bija gleznotāja Sandra Krastiņa, kas izveidoja ekspozīciju Rīgā, 11. novembra krastmalā 35, 3. stāvā. Latvijas kultūrtelpā šī muzeja vēstījums gan vēsturiskā, gan laikmetīgā kontekstā ir skatījums uz mākslu, kas kā laikmeta zīme veidojusies līdz ar LMS kā kultūras nozares attīstības liecinieci laikā no 20. gs. 2. puses līdz mūsdienām.

LMS muzejs ir turpinājis 1941. gadā dibinātās Latvijas PSR Mākslinieku savienības un Latvijas PSR Mākslinieku savienības Mākslas fonda, kā arī sabiedriskās organizācijas “Latvijas Mākslinieku savienība” darbības stratēģiju, un kopš 2014. gada LMS ēkas un muzeja krājums ir vienots muzeja komplekss. LMS īpašumā atrodas muzeja krājums (vairāk kā 17 000 vienības, t.sk. ap 6000 mākslas darbiem ir piešķirts Nacionālā muzeja krājuma statuss) un mākslinieciskai daiļradei speciāli celtās ēkas, radošās darbnīcas, to aprīkojums, kas ir vienīgais šāds kultūras industrijas komplekss Latvijā, kurš tiek izmantots arī mūsdienās.

LMS muzejs ir dzīvs, domu rosinošs muzejs, kurā pārstāvētas spilgtas personības – Leo Svemps, Boriss Bērziņš, Jānis Pauļuks, Gunārs Krollis, Lea Davidova-Medene, Juris Mauriņš, Bruno Strautiņš, Rūdolfs Heimrāts, Silvija Šmidhena, Juris Gagainis un citi autori – novatorisku ideju realizētāji mākslā.

Laikā no 2011. gada līdz mūsdienām LMS muzeja ekspozīcijas ir paplašinātas un izveidotas jaunas gan “Mākslinieku namā” Rīgā, 11. novembra krastmalā 35 nama 1., 2., 3., 4. un 5.stāvā, kā arī LMS radošajā kvartālā “Kombināts MĀKSLA” Gaujas ielā 1, 3, 5 un 9, LMS muzeja ēkā “Biķeri” Vecajā Biķernieku ielā 49, gan arī Zvārtavas pilī, Smiltenes novadā.

Aicinām apmeklēt LMS muzeju!

ICOM muzeja definīcija:

“Muzejs ir bezpeļņas, pastāvīga institūcija, kas kalpo sabiedrībai, pēta, kolekcionē, saglabā, interpretē un eksponē materiālo un nemateriālo mantojumu. Atvērti sabiedrībai, pieejami un iekļaujoši, muzeji veicina daudzveidību un ilgtspējību. Tie darbojas un komunicē ētiski, profesionāli un ar kopienu līdzdalību, piedāvājot daudzveidīgu pieredzi izglītībai, emocionālam baudījumam, pārdomām un zināšanu apmaiņai.”

ICOM approves a new museum definition