Latvijas Mākslinieku savienības (LMS) īpašumā ir unikāls 20. gs. otrās puses mākslas darbu krājums, kuru LPSR Mākslas fonds sāka iepirkt 1957. gadā, un uz šīs kolekcijas bāzes 2001. gada 27. septembrī tika izveidots LMS muzejs.

Par muzeja izveidi tika nolemts LMS valdē toreizējā LMS prezidenta Egila Rozenberga vadībā, un muzeja pirmā  vadītāja bija gleznotāja Sandra Krastiņa, kas izveidoja ekspozīciju Rīgā, 11. novembra krastmalā 35, 3. stāvā. Latvijas kultūrtelpā šī muzeja vēstījums gan vēsturiskā, gan laikmetīgā kontekstā ir skatījums uz mākslu, kas kā laikmeta zīme veidojusies līdz ar LMS kā kultūras nozares attīstības liecinieci laikā no 20. gs. 2. puses līdz mūsdienām.

LMS muzejs ir turpinājis 1941. gadā dibinātās Latvijas PSR Mākslinieku savienības un Latvijas PSR Mākslinieku savienības Mākslas fonda, kā arī sabiedriskās organizācijas “Latvijas Mākslinieku savienība” darbības stratēģiju, un kopš 2014. gada LMS ēkas un muzeja krājums ir vienots muzeja komplekss. LMS īpašumā atrodas muzeja krājums (ap 16 000 vienības, t.sk. ap 5000 mākslas darbiem ir piešķirts Nacionālā muzeja krājuma statuss) un mākslinieciskai daiļradei speciāli celtās ēkas, radošās darbnīcas, to aprīkojums, kas ir vienīgais šāds Latvijas kultūras industrijas komplekss, kurš tiek izmantots arī mūsdienās.

LMS muzejs ir dzīvs, domu rosinošs muzejs, kurā pārstāvētas spilgtas personības – Leo Svemps, Boriss Bērziņš, Jānis Pauļuks, Gunārs Krollis, Lea Davidova-Medene, Juris Mauriņš, Bruno Strautiņš, Rūdolfs Heimrāts, Silvija Šmidhena, Juris Gagainis un citi autori – novatorisku ideju realizētāji mākslā.

Laikā no 2011. gada līdz mūsdienām LMS muzeja ekspozīcijas ir paplašinātas un izveidotas jaunas gan Rīgā 11. novembra krastmalā 35 nama 1., 2., 3., 4. un 5.stāvā, kā arī Gaujas ielā 1, 3, 5 un 9, Biķernieku ielā 140, gan arī Zvārtavas pilī, Apes novadā, kur tiek rīkoti arī dažādi pasākumi, izstādes, lekcijas, diskusijas un simpoziji. Ļoti aktīvi šīs kolekcijas darbus pieprasa eksponēt citi Latvijas muzeji un izstāžu zāles.

Aicinām apmeklēt LMS muzeju!

Darba laiks: Pirmdiena – Piektdiena, plkst. 12:00 – 17:00

Ieejas maksa: ziedojumi