LMS muzeja apskate “Mākslinieku namā”, 11. novembra krastmalā 35, Rīgā;

LMS radošajā kvartālā “Kombināts MĀKSLA” Gaujas ielā 1, 3, 5, 9, Rīgā;

Zvārtavas pilī, Apes novadā, Gaujienas pagastā.

Mākslas darbu noma un deponēšana.

Gida pakalpojumi.