Edvards Grūbe, gleznotājs, pedagogs,

dzimis 1935. gada 3. novembrī, miris 2022. gada 17. maijā

Izglītība

Edvards Grūbe 1955. gadā beidzis J. Rozentāla Rīgas mākslas vidusskolu (tag. PICK Jaņa Rozentāla mākslas skola). 1961. gadā absolvējis LPSR Valsts Mākslas akadēmijas Glezniecības nodaļu (tag. Latvijas Mākslas akadēmijas (LMA) Vizuālās mākslas nodaļas Glezniecības apakšnozare) ar diplomdarbu, gleznu – kompozicionālu portretu “Rīts”, prof. Eduarda Kalniņa (1904-1988) vadībā.

1992. gadā E.Grūbe ieguvis Humanitāro zinātņu maģistra grādu mākslās (LMA).

Pedagoga darbs

Edvards Grūbe jau studiju laikā uzsācis pedagoga karjeru Rīgas Lietišķās mākslas vidusskolā (tag. tag. PIKC Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola), bijis gleznošanas un zīmēšanas pasniedzējs no 1960.-1971. gadam.

Savu radošo mūžu mākslinieks veltījis Latvijas Mākslas akadēmijai, būdams ilggadējs mācībspēks:

pasniedzējs Sagatavošanos kursos (1964-1971);

pasniedzējs Pedagoģijas nodaļā (1971-1973);

Pedagoģijas nodaļas vadītājs (1973-1979);

pasniedzējs Glezniecības nodaļā (1979-1984);

docents Glezniecības nodaļā (1984-1992);

LMA profesors (1991);

Valsts profesors LMA (1998).

E.Grūbes audzēkņi bijuši tādi mākslinieki kā gleznotājs, interjerists un pedagogs Jānis Andris Osis un performanču mākslinieks, scenogrāfs, grafiķis Ilmārs Blumbergs (1943-2016).

E.Grūbe bijis profesors arī Starptautiskajā Praktiskās psiholoģijas augstskolā (Rīga, 2002-2007).

Darbība Latvijas Mākslinieku savienībā (LMS)

Kopš 1967. gada Edvards Grūbe ir LMS biedrs, un rekomendācijas uzņemšanai LMS viņam izsniedza gleznotāji Vilis Ozols (1929-2014), Gunārs Mitrēvics (1928-2007), Jāzeps Pīgoznis (1934-2014).

E.Grūbe bijis LMS valdes loceklis (1968-1988), ieņēmis dažādus administratīvus amatus – valdes sekretārs (1977-1982), valdes priekšsēdētāja vietnieks, Gleznotāju sekcijas vadītājs (1972-1977), atbildīgais sekretārs par izstāžu organizēšanu (1968), LPSR Mākslas fonda mākslas padomes loceklis, LPSR Kultūras ministrijas mākslas darbu ekspertu komisijas loceklis (1976-1977).

Radošā daiļrade

Izstādēs Edvards Grūbe piedalās kopš 1961. gada. Pirmā personālizstāde notikusi 1974. gadā, Rojā. Māksliniekam bijušas personālizstādes Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā (1985, 1995, 2000), arī “Arsenālā” (“Gleznas. 1963-2010”, 2010). Izstādes tikušas rīkotas kopā ar dzīvesbiedri, gleznotāju Intu Celmiņu. Mākslinieks regulāri piedalījies LMS ikgadējās “Rudens” un “Mākslas dienas” izstādēs. Darbus eksponējis galerijās: LMS galerijā (1975), “A.Sūnas mākslas galerijā” (“Saules Bankas” un galerijas prēmija 1997; “Māte”, 2001; “Laiks”, 2002; A/S Swedbank balva “Gada glezna”, 2005, 2006, 2008; “Gleznas”, 2012; A/S Swedbank balva “Gada glezna”, 2012), “Daugava” (ar I.Celmiņu, 1993, 1996), “Bastejs”, “Rīgas galerijā” (ar I.Celmiņu, 1994, “Gleznas. Jaunie darbi. Retrospekcija”, 2006), “XO” (“Glezna”, 2002; “Dienasgaisma”, 2013; “Gaismas lauks”, 2015; “Lelles”, 2017; “Gaisma”, 2018) un citās galerijās. Darbi izstādīti ASV, Armēnijā, Austrijā, Baltkrievijā, Beļģijā, Francijā, Japānā, Polijā, Krievijā, Lietuvā, Somijā, Šveicē, Vācijā, Zviedrijā u.c.

Edvards Grūbe ir spilgts un savdabīgs latviešu tonālās glezniecības tradīciju pārmantotājs un attīstītājs. Izkopis neatkārtojamu un Latvijas glezniecībā atpazīstamu rokrakstu ciklos: “Madonna”, “Māte”, “Logs”, “Priekšmeti”, “Lauskas”, “Ritmi” u.c. Edvarda Grūbes glezniecībā latviskajai izjūtai piemīt pašsaprotama vērtība. Mākslinieks strādā visai ierobežotā tēmu un glezniecisko paņēmienu lokā, konsekventi izkopjot nedaudzus motīvus un atsakoties no visa liekā. Veidojot darbus, autors strādā siltā, piesātinātā krāsu gammā, kompozīcijas ir precīzi, monumentāli būvētas un līdzsvarotas, un krāsas spēcīgais, garīgais piesātinājums ir izteiksmes noteicējs.

Nozīmīgi darbi:

Edvards Grūbe “Māte”, 1969, audekls, eļļa, 92×73 cm, LMS muzejs;

Edvards Grūbe “Krēsls”, 1983, audekls, eļļa, 116×89 cm, LMS muzejs;

Edvards Grūbe “Logs”, 1971, audekls, eļļa, 92×100 cm, LMS muzejs;

Edvards Grūbe “Rotaļlietas”, 1972, audekls, eļļa, 65×85 cm, LMS muzejs;

Edvards Grūbe “Bērns”, 1978, audekls, eļļa, 110×138 cm, LMS muzejs;

Edvards Grūbe “Ģitāra”, 1979, audekls, eļļa, 116×104 cm, LMS muzejs;

Edvards Grūbe “Rozes”, 1979, audekls, eļļa, 104×104 cm, LMS muzejs;

Edvards Grūbe “Triptihs „Mājas I””, 1982, audekls, eļļa, 160×130 cm, LMS muzejs;

Edvards Grūbe “Triptihs „Mājas II””, 1982, 160×180 cm, LMS muzejs;

Edvards Grūbe “Triptihs „Mājas III””, 1982, audekls, eļļa, 160×130 cm, LMS muzejs;

Edvards Grūbe “Lauku interjers”, 1987, audekls, eļļa, 146×130 cm, LMS muzejs.

Edvards Grūbe “Klusā daba ar pudelēm”, 1986, audekls, eļļa, 81×100 cm, LMS muzejs.

Apbalvojumi:

Edvards Grūbe 2008. gadā ir apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa IV šķiru, un viņam piešķirta ordeņa virsnieka pakāpe.

Par ieguldījumu vizuālās mākslās jomā E.Grūbe 2001. gadā novērtēts ar VKKF mūža stipendiju.

1982.gadā saņēmis Nopelniem bagātā mākslas darbinieka nosaukumu.

1976.gadā saņēmis LMS diplomu un medaļu par gada labāko jaunrades sniegumu.

Kolekcijas

Edvarda Grūbes darbi atrodas Latvijas Mākslinieku savienības muzejā, Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā, Valsts Tretjakova galerijā (Maskavā, Krievijā), Lietuvas Nacionālajā mākslas muzejā (Viļņa), Ludviga modernās mākslas muzejā (Ķelnē, Vācijā), Madonas novadpētniecības un mākslas muzejā, Tukuma muzejā, kā arī citos muzejos un privātkolekcijās.

Edvards Grūbe “Māte”, 1988, audekls, eļļa, 86×116 cm, LMS muzejs