LEO KOKLE

(03.03.1924. Alūksnes novads – 07.12.1964. Rīga)

 BIOGRĀFIJA

1933. gadā sācis mācīties Rīgas Skolotāju institūtā (pastāvēja Rīgā no 1922.-1938., vēlāk Cēsīs), kur apmeklēja zīmēšanas pulciņu, ko vadīja Jānis Saukums, Jānis Ērglis, Ernests Ābele.

1939./1940. gadā mācījās Latvijas evaņģēliski luteriskās draudzes ģimnāzijas (tag. Rīgas Angļu ģimnāzija) sagatavošanas klasē.

1940. gadā sāka mācīties Rīgas Valsts ekonomiskajā tehnikumā, kur mācības pārtrauca 1942. gadā.

No 1942.-1944 .gadam mācījās Jāņa Roberta Tillberga studijā.

  1. gadā tika uzņemts Latvijas Mākslas akadēmijas Glezniecības nodaļā, bet 1947. gadā izslēgts.

No 1948. – 1952. gadam strādājis Medicīnas vēstures muzejā (tag. Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs).

Latvijas Mākslinieku savienības biedrs kopš 1952. gada.

Bijis Latvijas Mākslinieku savienības valdes loceklis, jauno mākslinieku sektora vadītājs un viens no iniciatoriem 1950. gadu otrajā pusē iedibinātai tradīcijai, rīkot jauno mākslinieku darbu izstādes.

Izstādēs piedalījies kopš 1943. gada.

DAIĻRADE

Leo Kokles daiļradei raksturīga uzdrīkstēšanās pielietot jaunus glezniecības paņēmienus un tehnikas, kā arī atteikties no formālajiem kanoniem, eksperimentēt ar krāsas uzklāšanu un faktūrām, rast savpatnēju pieeju toņu jaukšanai un spilgtiem krāsu salikumiem. Leva jeb „Mazais”, kā viņu sauca laikabiedri, bērnībā, nokrītot pa trepēm, savainoja muguru, un sekas bija mugurkaula tuberkuloze, bet tas netraucēja daudzskaitlīgai gleznu radīšanai, būt aktīvam mākslas procesu virzītājam un par dvēseli saviesīgām kopā sanākšanām.

Leo Kokles radošā daiļrade norisinājās vienlaikus ar viņa kursabiedriem: Dž. Skulmi, F. Pauļuku, M. Eliasi, H. Veldri, N. Karagodinu un I. Stradiņu. Jau Latvijas Mākslas akadēmijā Leo Kokle sāka meklēt savu glezniecības rokrakstu un pievērsās plašiem pastoziem triepieniem, bet vēlāk, radot krāsas uzklājums ar špahteli, attīstījis drosmīgas faktūras, lazējumus.

20. gs. 40. gadu otrajā pusē Leo Kokle turpināja iesāktos paņēmienus, kuri pašportretu, portretu un sadzīves žanra ainās parādās gan tumšo toņu kolorītā, gan gaišā krāsainībā, gan gludā un plānā, gan pastozā glezniecībā. 50. gados, kad galvenā bija sociālistiskā reālisma metode un attiecīgo tēmu tēlojums, arī L. Kokle pievērsās pasūtījuma darbiem par lauku darbu tēmām kolhozos, bet līdzās tapa darbi arī bez uzspēlēta patosa gan portreta, gan klusās dabas žanrā.

1960. gadu beigās tika parakstīts Mākslinieku nama (11. novembra krastmalā 35, Rīga) nodošanas akts un drīz vien 65 mākslinieki varēja sākt darboties 25 gleznotāju, 8 grafikas un 3 tēlnieku darbnīcās. Arī Leo Kokle ieguva radošo darbnīcu. 60. gados aizsākās jauns posms, varēja vairākus darbus veidot vienlaicīgi, līdz ideja bija nostabilizējusies un mākslinieciskie meklējumi atrasti. It īpaši nozīmīgi ir portreti, kuros bez pozēšanas sasprindzinājuma laikabiedri, radošas personības (māte, Terēze Kokle, Raimonds Pauls, Lana Paula, Mihails Tāls, Pauls Stradiņš, Rasma Prande, Aija Baumane u.c.) gleznoti neieslīgstot detaļās, atraisīti ar pastoziem krāsu uzlicieniem, paletes naža triepieniem un faktūru, ikkatram piemeklējot attiecīgo krāsziedu, bet fonus atstājot neitrālus, tikai dažkārt tajos parādot kādu detaļu, kas vēl precīzāk raksturo attēloto personu.

L. Kokles personālizstāde 1964. gadā Mākslinieku nama zālē izvērsās par notikumu mākslas dzīvē, jo pirms tam izstādēs nebija skanējusi mūzika, ekspozīcijā daudzo pazīstamo cilvēku portretos un klusajās dabās virmoja cilvēciskums, patiesums un gleznieciskās vērtības. Daudzi bija sajūsmināti, bet daudzi pārmeta formālismu, jo bija jau atkal sācies laiks, kad par galveno uzskatīja saturu, vēsturisko un sociālo kontekstu.

NOZĪMĪGĀKIE DARBI

Pašportrets. 1943. Kartons, eļļa. 45×37,5 cm, LNMM

Līgo. 1957. Audekls, eļļa, 120×160 cm, LMS muzejs

Kartupeļu racēji. 1958. Audekls, eļļa, 60×81 cm, Alūksnes muzejs

Ziedi un velniņš. 1962. Kartons, eļļa. 91 x 65 cm, LMS muzejs

Medmāsas J. Vilcānes portrets.1963. Audekls, eļļa, 92×65 cm, LMS muzejs

Spēlē Raimonds pauls. 1963. Audekls, eļļa, 100×130 cm, LNMM

Akts. Ap 1963. Kartons, eļļa, 63×89 cm, LMS muzejs

Darba dienas sākums. 1963. Kartons, eļļa. 73×92 cm, LMS muzejs

  1. Segliņa portrets. 1964. Audekls, eļļa, 92×60 cm, LMS muzejs

 

Saīsinājumi:

LNMM – Latvijas Nacionālais mākslas muzejs

 

Leo Kokle “Medmāsas Vilcānes portrets”, audekls, eļļa, 92×65 cm, 1963, LMS muzejs

Leo Kokle “Līgo”, audekls, eļļa, 120×160 cm, 1957, LMS muzejs