Roberts Muzis, gleznotājs, pedagogs,

dzimis 1944. gada 5. februārī

Biogrāfija

1962. gadā beidzis J. Rozentāla Rīgas Mākslas vidusskolu (tag. PIKC NMV Jaņa Rozentāla mākslas skola). No 1962.-1964. gadam mācījies Latvijas PSR Valsts Mākslas akadēmijas (LMA, tag. Latvijas Mākslas akadēmija) Dizaina nodaļā, turpinājis studēt Glezniecības nodaļā, un to pabeidza 1967. gadā ar diplomdarbu “Būs skaidra diena”, vadītājs, gleznotājs, profesors Eduards Kalniņš (1904-1988).

Kā LMA mācībspēks stažējies bij. PSRS mākslas augstskolās – tag. I. Repina Sanktpēterburgas Valsts akadēmiskajā glezniecības, tēlniecības un arhitektūras institūtā 1982. gadā (Sanktpēterburga, Krievija) un Viļņas Mākslas institūtā (tag. Viļņas Mākslas akadēmija, Lietuva) 1989. gadā.

Ieguvis Humanitāro zinātņu maģistra grādu mākslas Latvijas Mākslas akadēmijā (1992).

No 1966.-1978. gadam veidojis grāmatu ilustrācijas izdevniecībās „Liesma” un „Zinātne”.

Latvijas Nacionālā mākslas muzeja kopkrājuma eksperts (1991-1995).

Otrās izstādes „J. Pīgožņa balva Latvijas ainavu glezniecībā” žūrijas priekšsēdētājs (2016).

Bijis Starptautiskās mākslas asociācijas “B-13” biedrs (1993-1998).

Pedagoga darbs

Roberta Muža pedagoga karjera saistīta ar vairākām Latvijas augstskolām, kuras mākslinieks nodevis studentiem savas zināšanas un prasmes vizuālajā mākslā.

RPI Arthitektūras un celtniecības fakultatē (tag. RTU Arhitektūras fakultāte) ir bijis Vizuālās mākslas pasniedzējs, docents (1974 – 1978).

LMA mācībspēks bija kopš 1978. gada līdz 2004. gadam. Sagatavošanas kursos, Glezniecības katedrā (1978-2004), docents (1989) un profesors (1992). Bija LMA Lietišķo nodaļu dekāns.

Starptautiskās praktiskās psiholoģijas augstskolas dekāns (2004.-2007), profesors (2007.-2018).

LU Pedagoģijas, psiholoģijas mākslas fakultātes (2008-2018), profesors, LU Profesors emeritus (2016).

Darbība LMS

1975. gada Roberts Muzis ir Latvijas Mākslinieku savienības (LMS) biedrs. Rekomendācijas uzņemšanai LMS viņam izsniedza gleznotāji: Vilis Ozols (1929-2014), Henrijs Klēbahs (1928-1998), Aleksandrs Stankevičs (1932-2015).

Roberts Muzis aktīvi iesaistījies LMS darbībā. Bijis LMS valdes loceklis (1987-1992), LMS glezniecības sekcijas biroja loceklis un LMS revīzijas komisijas loceklis (2005-2010).

20.gs. 80,-tos gados kopā ar gleznotāju Ivaru Muižuli, LPSR Mākslas fonda valdes priekšsēdētāju (1977-1981), gleznotāju Kārli Dobrāju piedalījies LMS muzeja Zvārtavas pils atjaunošanā.

1983.g. saņēmis LPSR Augstākās Padomes Goda rakstu par LMS ikgadējo “Mākslas dienu” rīkošanu.

2001.-2005.g. piedalījies LMS muzeja veidošanā – glezniecības kolekcijas strukturēšanas komisijā.

-2012.g. radoši darbojies “Mākslinieku nama” 87.darbnīcā ēkas 5.stāvā, strādājis kopā ar tekstimākslinieci Ainu Muzi (1943-2017).

Radošā daiļrade

1970.g. gleznotājs sāka piedalīties mākslas izstādēs.

Darbus eksponējis Latvijā, Krievijā, Vācijā, Anglijā, Holandē, Norvēģijā, Itālijā, Francijā. Nozīmīgākās personālizstādes notikušas Latvijā un Vācijā. Bijis radošos braucienos Krievijā, TDR Korejā.

Mākslinieks savā daiļradē strādājis eļļas  tehnikā, gleznojis monumentālajā (sienas gleznojumi Baldones sanatorijā), vēsturiskajā, sadzīves, ainavas, klusās dabas žanros un  gleznojis Latvijai nozīmīgu personu portretus: LR prezidentu – Kārļa Ulmaņa, Gustava Zem­gala, Jāņa Čakstes, kā arī Rīgas mēra  Jāņa Birka, u.c. Strādājis grafiskajā dizainā, grāmatu grafikā, veidojis ilustrācijas grāmatām izdevniecībās.

Ilustrētās grāmatas:

M.Bulgakovs. Izlase. Liesma, 1972.

L.Dzene. Elza Radziņa. Liesma, 1973.

J.Avižus. Zaudētā pajumte. Liesma, 1975.

A.Grigulis. Zivis dzīvo ūdenī. Liesma, 1976.

A.Dripe. Kaķi maisā. Liesma, 1977.

J.Liepiņš. Vasarlaiks. Liesma, 1977.

I.Ziedonis. Selected Poems and Prose. Avots, 1980. u.c.

Nozīmīgi darbi:

Roberts Muzis “Pašportrets”, 1979, audekls, eļļa, 45×37,5 cm, LMS muzejs;

Roberts Muzis “Portrets ar gobelēnu”, 1984, audekls, eļļa, 73×60 cm, LMS muzejs;

Roberts Muzis “Andrejs Spāģis”, 1984, audekls, eļļa, 80×54 cm, LMS muzejs;

Roberts Muzis “Kronvaldu Atis”, 1987, audekls, eļļa, 78×68 cm, LMS muzejs;

Roberts Muzis “Īvande”, 1987, audekls, eļļa, 65×78 cm, LMS muzejs;

Roberts Muzis “Klusums”, 1989, audekls, eļļa, 71×78 cm, LMS muzejs.

Apbalvojumi:

Triju Zvaigžņu ordeņa IV škira (2019);

“Jāzepa Pīgožņa balva Latvijas ainavu glezniecībā” (2015);

3.Starptautiskā Minskas laikmetīgās mākslas biennāles “Colorfest” balva (2012);

LMS izstādes „Rudens” laureāts (2002);

PSRS valsts apbalvojumi: Goda nosaukums „Latvijas Nopelniem bagātais mākslas darbinieks” (1988), PSRS Mākslas Akadēmijas diploms par 1978. un 1979. gada darbiem glezniecībā (1979), VĻKJS CK prēmija par gleznu „Pie akas” (1977), PSRS Kultūras ministrijas diploms un prēmija par gleznu „Attālumi” (1976), Vissavienības TSSI bronzas medaļa grāmatu mākslā (1974).

Kolekcijas

Roberta Muža darbi atrodas Latvijas Mākslinieku savienības muzejā, Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā, Valsts prezidenta kancelejā, Latvijas Evaņģēliski luteriskajā baznīcā, Rīgas Domes īpašumā, Latvijas Universitātē, Rakstniecības un mūzikas muzejā,  Rīgas vēstures un kuģniecības muzejā, Ainažu jūrskolas muzejā, Sumi mākslas muzejā (Ukrainā), kā arī citos muzejos un privātkolekcijās Latvijā un ārvalstīs.

 

Roberts Muzis “Īvande”, 1987, audekls, eļļa, 65×78 cm, LMS muzejs