Līga Purmale (1948), gleznotāja

Gleznotāja Līga Purmale no 1961.-1968. gadam mācījusies un beigusi J.Rozentāla Rīgas mākslas vidusskolu (tag. PIKC NMV Jaņa Rozentāla mākslas skola). Mākslinieces pedagogi bija gleznotāji Harijs Blunavs (1924-2006), Indulis Zariņš (1929-1997), Arnolds Griķis (1908-1988), kursabiedrene bija gleznotāja Maira Veisbārde.

No 1969.-1975. gadam studējusi un absolvējusi LPSR T.Zaļkalna Valsts Mākslas akadēmijas Monumentālās glezniecības meistardarbnīcu profesora Induļa Zariņa vadībā, diplomdarbs -sienas gleznojums “Parīzes Komūnas atcerei”. Darba mets atradās LMA marksisma – ļeņinisma katedras telpā, kur savas lekcijas lasīja Mavriks Vulfsons. Līgas Purmales pedagogi bija Vladimirs Kozins, Eduards Kalniņš (1904-1988), Rita Valnere (1922-2015), Pēteris Postažs,  kursabiedri – gleznotāji Miervaldis Polis, Maira Veisbārde.

Latviešu mākslā 20. gadsimta 70. gados glezniecībā dominēja pastozi, triepieniem bagāti un uz krāsas intensitāti orientēti darbi, pretēji tam mākslinieki, kā Imants Lancmanis, Guntis Strupulis (1933-1974), Miervaldis Polis, arī Līga Purmale savos darbos vēlējās radīt mērenu, fotogrāfiskai realitātei tuvāku tēlojumu. Lazējuma tehnika ļāva gleznotājai izcelt nevis krāsu un faktūru, bet gan mākslas darba tēlu un tā detaļas.

“Durvis”, 1978, kartons, eļļa, 91×59 cm, LMS muzejs.

“Istabā “, 1978, kartons, eļļa, 84×56 cm , LMS muzejs.

Raksturojot gleznotājas Līgas Purmales daiļradi, to ir iespējams iedalīt vairākos periodos. Agrīnajā – 20. gs. 70. gados radītajos darbos attēloti atturīgi, emocionāli, vērīgi, tomēr nejauši kadrēti interjera detaļu fragmentēti skati, kā arī uz vēso dokumentalitāti tendēti portreti. Māksliniece uzmanīgi iedziļinājusies uztveres jēdzienā un tās procesu ritējuma secībā. Līga Purmale centās norobežoties no modernisma stilistiskai raksturīgās emocionālās uztveres, atainojamo objektu modelējot ar racionālu, eksaktu pieeju. Stilistikas centieni iezīmēja pagrieziena punktu virzienā uz kontrolējamas realitātes atveidu, kas attēlu pakļāva analīzei un loģikai. Fotoģenēze kļuva par radošo estētisko metodi. Kontrolēts attēls noteica to, ka gleznojuma izpildījums nedrīkstēja dominēt pār šķietamā fotoprocesa kadrējumu, kolorīta un attēlojuma transformāciju.

Mākslinieces 20.gs. 80. gadu daiļrade saistās ar ainavas žanru, tā pētniecību, gleznoja dabu atšķirīgos gadalaikos, māksliniece uzsvera raksturīgo un kadrējumā radīja klātesamības sajūtu. Kolorīts kļuva krāsu bagāts, lazējošs, piešķirot katra darba kompozīcijai un sižetam vienotu krāsu tonalitāti.

Darbi:

“Pēc vētras”, 1984, kartons, eļļa, 85×110 cm, LMS muzejs;

“Ķiršu dārzs”, 1986, kartons, eļļa, 85×137 cm, LMS muzejs;

“Dārzs ziemā”, 1981, kartons, eļļa, 78×94 cm, LMS muzejs;

“Uz mājām”, 1985, kartons, eļļa, 85×110 cm, LMS muzejs;

“Lietainā vasara”, 1983, kartons, eļļa, 85×110 cm, LMS muzejs.

Par trešo daiļrades periodu iespējams dēvēt mākslinieces daiļradi 20.gs. 90. gados un gadsimtu mijā. Lai gan Līga Purmale visā radošās dzīves laikā ir aktīvi piedalījusies izstādēs, kā arī rīkojusi personālizstādes, šajā daiļrades periodā ir sadarbojusies ar mākslas zinātnieces Ineses Riņķes vadīto “Rīgas Galeriju”. Gleznās iezīmējās vairāk pop-arta žanram raksturīgie pasaules atpazīstamo personu portreti, iespējami nejauši tvertas pilsētvides ainas, subkultūras motīvi. Šī perioda darbu krāsu paleti veido psihodēliskas tonālās pārejas un neona, mākslīgā apgaismojuma spektrs.

Šobrīd māksliniece ir atgriezusies pie ainavu žanra. Tonāli līdzsvarotas un mierīgas horizontālas kompozīcijas, par centrālo tēlu izvēloties mežu, koku, krūmu un ziedu motīvus. Atmosfēriskā un dabīgā apgaismojuma krāsu spektrs, kā arī eļļas uz audekla tehnikā realizētie darbi veido sasauci un turpinājumu  mākslinieces 20. gs. 80. gadu daiļradei.

Personālizstādes

1974 – kopā ar M.Poli  (Poligrāfiķu centrālais klubs);

1982 – Valmieras muzejs, INMM Kadriorgas pils, Tallina;

1983 – tag. Kuldīgas novada muzejs, Dundagas vidusskola, Daugavas muzejs – Dole;

1984 – Dobeles kultūras nams;

1985 – bij. Meliorācijas muzejs, Mālpils;

1986 – J.Rozentāla Saldus vēstures un mākslas muzejs;

1992, 1996 – LMS galerija “Kolonna” (kurators Andrejs Kaufmanis);

1993 – galerija “Bastejs” (kuratore Baiba Morkāne);

1993 – ar gleznotāju Dainu Lapiņu (galerija “Rīgas Galerija”, kuratore Inese Riņķe);

1995 – “Sentimentāls ceļojums” (galerija “Rīgas Galerija”, kuratore Inese Riņķe);

1997 – “Klusuma skaņa” (galerija “Rīgas Galerija”, kuratore Inese Riņķe);

1998  – “Ainava bez putniem” (galerija “Rīgas Galerija”, kuratore Inese Riņķe);

1998 – tag. Bauskas muzejs

1999 – “Nakts sarunas” (galerija “Rīgas Galerija”, kuratore Inese Riņķe);

1999  – “Sestdienas kino vakars” (Ivonnas Veihertes galerija);

1999 – Valmieras muzejs;

2000 – “Redzamā pasaule” (galerija “Rīgas Galerija”, kuratore Inese Riņķe);

2001 – “Spēles”, G.Repšes grāmatas “Sieviete miglā. Līga Purmale” prezentācija (galerija “Rīgas Galerija”, kuratore Inese Riņķe);

2002 – galerija “Rīgas Galerija” (kuratore Inese Riņķe);

2003 – “Viena vasara” (galerija “Rīgas Galerija”, kuratore Inese Riņķe);

2004 – “Redzamā pasaule” (LNMM);

2005 – “Garamgājēja dienasgrāmata” (galerija “Rīgas Galerija”, kuratore Inese Riņķe);

2006  – “Variācijas par tēmu II” (galerija “Rīgas Galerija”, kuratore Inese Riņķe);

2008 – “Tā pati ainava” (galerija “Rīgas Galerija”, kuratore Inese Riņķe);

2009 – “City Tour” (galerija “Rīgas Galerija”, kuratore Inese Riņķe);

2015 – “Kurzeme” (galerija “Daugava”, kuratore Anda Treija);

2018 – “Kas darzā” (galerija “Daugava”, kuratore Anda Treija).

Monumentālie darbi:

1975 – diplomdarbs “Parīzes komūnas atcerei”, gleznots Anrī Barbisa Rīgas 11. vidusskolā (tag. Rīgas Franču licejs, tempera, 24 m2);

1976 – PSRS TSSI “Ziedu paviljons”,  triptihs “Baltijas jūra” (150×150 cm, 150×150 cm, 150×210 cm, kartons, eļļa, Maskava, Krievija).

Darbība LMS

No 1975.g. bija Jauno Mākslinieku apvienībā.

1978 – Līga Purmale kļuva LMS biedre ar gleznotāju Maijas Tabakas, Ojāra Ābola (1922-1983), Jāņa Anmaņa rekomendācijām. Biedres statuss piešķirts par astoņiem darbiem, kā “Durvis” (kartons, eļļa,  1978, 91×59 cm), kas tika eksponēts Jauno mākslinieku izstādē un tika atzīmēts kā fotoreālisma darbs

Apbalvojumi

2018.gadā māksliniece saņēmusi Triju Zvaigžņu ordeni par nopelniem kultūrā un izcilu radošo devumu Latvijas mākslā.

2004 – Laikraksta “Diena” Gada balva kultūrā;

2003 – LMS Gada balva;

1982 – PSRS Mākslinieku savienības veicināšanas prēmija.

Izstādes

Kopš 1974.g. piedalās LMS rīkotajā izstādē “Mākslas dienas”.

Kopš 1976.g. piedalās LMS rīkotajā izstādē “Rudens”.

1980 – PSRS Jauno mākslinieku izstāde “Mēs ceļam komunismu” (Maskava, tag. Krievija);

1982 – PSRS Jauno mākslinieku izstāde “Zemes jaunība” (Maskava, tag. Krievija);

1983 – PSRS Jauno mākslinieku izstāde (VDR, Ungārija, Bulgārija);

1984 – “Daba. Vide. Cilvēks”, (ideja Ojārs Ābols (1922-1983), Rīgas Sv.Pētera baznīca);

1984 – LPSR māksla (Maskava, tag. Krievija);

1984 – “Padomju ainava” (Ķelne, Vācija);

1985 – Raumas biennāle (Somija);

1987 – 7.Viļņas glezniecības triennāle;

1990 – I Vispārējā latviešu mākslas izstāde (LNMM, kuratore Ilze Konstante);

1994 – “Zoom faktors” (I Sorosa Mūsdienu mākslas centra izstāde, LNMM, bij. izstāžu zāle “Latvija”);

1997 – “12” (LMS galerija, kuratore Inese Baranovska);

1998 – II Vispārējās latviešu mākslas izstāde (LNMM, “Arsenāls”);

2002 – “Ticības apliecinājums”, galerijas atklāšana (galerija “Daugava”, kuratore Anda Treija);

2003 – Baltijas un Ziemeļvalstu laikmetīgās akvareļglezniecības simpozijs (tag. LMS muzejs Zvārtavas pils);

2004 – “Grupas izstāde” (galerija “Rīgas Galerija”, kuratore Inese Riņķe);

2004 – “Jāņi. Pēcjāņi” (galerija “Daugava”, kuratore Anda Treija);

2005 – “Abstrahēšanās māksla”;

2005 – Mākslas messe “Art Moscow”, ekspozīcija “Patentu birojs” (Maskava, Krievija, veidoja galerija “Rīgas Galerija”, kuratore Inese Riņķe);

2006 – Mākslas messe “Art Moscow”, ekspozīcija “Ķermeņa spēks” (Maskava, Krievija, veidoja galerija “Rīgas Galerija”, kuratore Inesa Riņķe);

2008, 2009, 2010 – Mākslas messe “Art Moscow” (Maskava, Krievija, galerija “Rīgas Galerija”, kuratore Inese Riņķe);

2010 – “Sinerģijas efekts” (galerija “Rīgas Galerija”, kuratore Inese Riņķe);

2012 – “Vasaras izstāde” (galerija “Rīgas Galerija”, kuratore Inese Riņķe);

2012 – “Vērtības” (galerija “Rīgas Galerija”, kuratore Inese Riņķe).

Līgas Purmales darbi atrodas Latvijas Mākslinieku savienības muzejā, Latvijas Nacionālajā Mākslas muzejā, Madonas novadpētniecības un mākslas muzejā, Tukuma muzejā, Valsts Tretjakova galerijā (Maskava, Krievija), Jane Voorhees Zimmerli mākslas muzejā, Rutgersas universitātē (Ņūbransvika, Ņūdžersija, ASV), Klāva Sīpoliņa fonds (Otava, Kanāda), kā arī privātkolekcijās Latvijā un ārzemēs.

Gleznotāja Līga Purmale ir veikusi nozīmīgu ieguldījumu Latvijas mākslā, kā viena no hiperreālisma virziena (mākslas zinātniece Elita Ansone) aizsācējām. Daiļrades procesā māksliniece veikusi nozīmīgu ieguldījumu ainavu,  klusās dabas un figurālās glezniecības  jomās.

Līga Purmale “Istabā”, 1978, kartons, eļļa, 84×56 cm, LMS muzejs

Līga Purmale “Lietainā vasara”, 1983, kartons, eļļa, 85×110 cm, LMS muzejs