Gunārs Krollis, grafiķis

Dzimis 1932. gada 23. jūnijā, Rīgā, Latvijā

Gunārs Krollis ir nozīmīgs un atpazīstams Latvijas mākslinieks, iespiedgrafikas tradīciju veidotājs. Mākslinieka daiļrade atspoguļota filmu studijas “Dominante” darbā “Grafiķis Gunārs Krollis” (rež. Ilona Brūvere, 2006). Gunārs Krollis apveltīts ar kompozīcijas izjūtu, kā arī spēju rast grafiskos un tonālos risinājumus dažādām grafikas tehnikām un žanriem. Strādā linogriezuma, oforta, augstās adatas tehnikās, veido zīmējumus un akvareļus. Grafikas darbiem raksturīga centriskā kompozīcija, kas iekļauta vertikālos, horizontālos formātos. Autors radošai izteiksmībai lieto laukumu kontrastus, līniju ritmus un sabiezinājumus. Daiļrades sākumā tie ir monumentāli risinājumi ar Latvijas 20.gs. vēstures aktualitāšu attēlojumu PSRS ideoloģijas interpretācijā batālijas žanrā, daudzfigūru darba tēmās, brīvākas ir ceļojumu ainu kompozīcijas. Vēlāk no ideoloģijas brīvi vēsturiskie attēli ieguvuši teiksmainu sižetisku un smalku tehnisko risinājumu.

Studijas un daiļrades sākums

Mākslinieks Gunārs Krollis  1948. gadā iestājās un 1953. gadā beidza J.Rozentāla Rīgas Mākslas vidusskolas Pedagoģisko nodaļu (JRRMV, tag. PIKC NMV Jaņa Rozentāla mākslas skola). JRRMV Gunāra Kroļļa pasniedzēji bija mākslinieki Arnolds Griķis (1908-1988), Imants Prēdelis (1920-1994) un klases biedri – scenogrāfs Uldis Pauzers (1933-1982), gleznotāji Jāzeps Pīgoznis (1934-2014), Uldis Zemzaris, tēlnieks Indulis Ojārs Ranka (1934-2017) u.c.

No 1954. – 1960. gadam Gunārs Krollis mācījies LPSR Valsts Mākslas akadēmijas Grafikas nodaļā (tag. Latvijas Mākslas akadēmijas (LMA) Vizuālās mākslas nodaļas Grafikas apakšnozare). Mākslinieka mācību laikā LMA Grafikas nodaļas pasniedzēji bija grafiķi Pēteris Upītis (1899-1989),  Gundega Vaska (1917-2005), PSRS integrētais pasniedzējs (1952-1956), vēlāk Baltkrievijas PSR Nopelniem bagātais mākslas darbinieks (1970), viens no Baltkrievijas nacionālās grafikas skolas pamatlicējiem Pāvels Ļubomudrovs (1916-?). Gunārs Krollis  LMA absolvējis ar diplomdarbu oforta – asējumu ciklu “Latviešu strēlnieki”, vadītājs, grafiķis Artūrs Apinis (1904-1975).

Cikla darbi: “Brīvprātīgie”, 71,5×54,5 cm; “Pirmā kauja”, 61×109 cm; “Klusuma brīdis”, 59,5×75,5 cm; “Nāves sala”, 46,5×75,5 cm; “Aizbraukšana”, 46×75 cm; “Smoļnija sardzē”, 75,5×59 cm.

Gunāra Kroļļa kursa biedrs bija grafiķis Dainis Rožkalns (1928-2018).

Pēc LMA Gunārs Krollis tika norīkots darbam izdevniecībā “Zvaigzne” kā mākslinieks.

Studiju laikā LMA mākslinieks sācis piedalīties izstādēs ar grafikas darbiem linogriezuma tehnikā, arī PSRS Mākslas akadēmijas diplomdarbu izstādē.

Pedagoga darbs LMA

1974-1987 LMA Grafikas nodaļas pasniedzējs;

1987-2006 LMA profesors, Grafikas katedras Oforta darbnīcas vadītājs un pasniedzējs;

profesors-emeritus.

Darbība Latvijas Mākslinieku savienībā (LMS)

Gunārs Krollis kļuva par LMS biedra kandidātu 1961. gadā, rekomendācijas izsniedza grafiķi Edvīns Andersons (1929-1996), Gundega Vaska un gleznotājs Edgars Iltners (1925-1983). Mākslinieks ir LMS biedrs kopš 1963. gada ar grafiķu Artūra Apiņa, Pētera Upīša, gleznotāja, grafiķa Borisa Bērziņa (1930-2002) rekomendācijām, izvērtējot G.Kroļļa linogriezuma darbus.

1962 – iekļauts LMS un LPSR arodbiedrības mākslinieku grupā sadarbībā ar Rīgas skolām;

1963 – LMS zīmējumu atlases izstāžu žūrijas komisija;

1964 – LMS Mākslinieku dienu žūrijā kopā ar N.Breikšu (1911-1972), L.Novožeņecu (1921-2012), J.Pīgozni;

1965 – LMS VI kongresā ievēlēts valdē (50 locekļi);

1965 – LMS Mākslinieku dienu žūrijā kopā ar Z.Zuzi (1929-2003), Dž.Skulmi (1925-2019), I.Ranku, V.Kalnrozi (1894-1993), R.Bēmu (1927-1993);

1966  – LPSR uzņēmuma “Sojuztorgreklāma” filiāles mākslas padome;

1967 – PSRS mākslas loterijas Grafikas nozares mākslas padomē, kopā ar J.Pasternaku (1919-1975), M.Ivanovu (1927-1991) un A.Mucenieku (1912-1984);

1968 – LPSR Kultūras ministrijas (KM) mākslas darbu vērtēšanas komisija 28 mākslinieku un mākslas zinātnieku sastāvā;

1968 – LMS 6. valdes atbildīgais sekretārs;

1968 – LMS 7. valdes prezidija loceklis ar 15 locekļiem;

1970 – PSRS mākslas loterijas mākslas padomē, priekšsēdētājs J.Pasternaks, pr. vietnieks G.Krollis;

1970 – PSRS Mākslas akadēmijas korespondētājloceklis;

1970 – PSRS KM nozīmīte “Par teicamu darbu”;

1971 – LMS valdes komisija darbam ar jaunajiem māksliniekiem ar E.Iltneru, I.Zariņu (1929-1997), R.Heimrātu (1926-1992) u.c.;

1972 – ievēlēts LMS 8.kongresā – valdes (48 loc.) atbildīgais sekretārs, atbildīgs par LMS radošo darbu;

1972 – Baltijas republiku mākslas izstādes Maskavā organizācijas komitejas priekšnieka vietnieks ar D.Rožkalnu un R.Brāķeri (1925-1990);

1976 – LĻKJS politiskā plakāta konkursa žūrijas priekšsēdētājs;

1976 – LPSR KM mākslas darbu ekspertu komisija;

1976 – PSRS mākslas loterijas Grafikas nozares mākslas padomē, kopā ar D.Rožkalnu – padomes priekšsēdētāju;

1976 – LMS konferences “Tēlniecība un mūsdienas” organizācijas komiteja ar L.Blumbergu (1919-2014), Ļ.Bukovski (1910-1984), A.Gulbi;

1977 – LMS 9.kongresā ievēlēts valdē (63 locekļi);

1977 – LPSR KM mākslas darbu ekspertu komisija;

1977 – LMS valdes atbildīgais sekretārs;

1977 – LMS atbildīgais par civilo aizsardzību;

1978 – LMS inventarizācijas komisijas priekšsēdētājs;

1981 – LMS mākslas ekspozīcijas sagatavošanas orgkomitejas loceklis, kas veltīta PSRS MS kongresam ar priekšsēdētāju K.Dobrāju;

1982 – LMS 10.kongresā ievēlēts valdē (68 locekļi);

1982 – LMS valdes pirmais sekretārs;

1982 – LMS valdes prezidijā (26 locekļi);

1983 – Rīgas Kirova rajona IK deputāts;

1984 – LPSR Mākslas fonda izstāžu pieņemšanas komisijas priekšsēdētājas vietnieks (priekšsēdētāja  M.Tabaka);

Dalība LMS izstādē “Rudens”, Rīga (2018, 2017, 2016, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1997).

Apbalvojumi

1966 – PSRS Ministru padomes Preses komitejas diploms par latviešu dzejas antoloģijas “Saules gadi” māksliniecisko noformējumu ilustrācijām;

1967 – LPSR Ministru padomes Preses komitejas diploms;

1967 – PSRS VĻKJS CK Goda raksts;

1967 – LPSR LĻKJS CK Goda raksts;

1967 – PSRS Ministru padomes Preses komitejas diploms par padomju dzejas antoloģijas “Mēs” māksliniecisko noformējumu;

1967 – LPSR Ministru padomes Preses komitejas diploms par J.Osmaņa dzejoļu krājuma “Soļi” māksliniecisko noformējumu;

1967 – PSRS V.Ļeņina komjaunatnes prēmija;

1968 – Tallinas Grafikas triennāles pateicība par darbu “Rīga laikmetu griežos”;

1968 – PSRS Bruņoto spēku Goda raksts;

1969 – PSRS TSSI paviljona “Padomju kultūra” izstādē “Latviešu sarkanie strēlnieki Oktobra iekarojumu sardzē”, zelta medaļa un prēmija;

1969 – PSRS Ministru padomes Preses komitejas I pakāpes diploms;

1970 – II Baltijas valstu iespieddarbu konkursa II pakāpes diploms par grāmatas “Latviešu etnogrāfija” māksliniecisko noformējumu;

1970 – PSRS valsts apbalvojums ar medaļu “Par teicamu darbu” veltītu V.Ļeņina dzimšanas 100.-gadskārtai;

1971 – Mongolijas Tautas republikas dibināšanas jubilejas medaļa;

1971 – LPSR Nopelniem bagātais mākslinieks;

1972 – III Baltijas valstu iespieddarbu konkursa I pakāpes diploms par J.Raiņa grāmatas “Kraulītis” māksliniecisko noformējumu;

1972 – PSRS KM mākslas padomes grafikas sekcija;

1976 – KPFSR Uļjanovskas apgabala IK un PSKP Goda raksts;

1976 – KPFSR Saratovas apgabala IK un PSKP Goda raksts;

1978 – PSRS MS Goda raksts;

1978 – pateicība LMS Mākslas dienu rīcības komitejai (kopā ar U.Zemzari, A.Zviedri, S.Sīli);

1979 – LPSR Tautas mākslinieks;

1981 – LPSR Augstākās padomes prezīdija Goda raksts;

1982  – LMS izvirza LPSR Valsts prēmijai;

1982 – kolhoza “Līdums” Goda nosaukums “Nopelniem bagātais kolhoznieks”;

1983 – PSRS Arodbiedrību centrālās padomes Goda raksts;

1984 – Viļņas Grāmatu triennāles diploms un medaļa;

1986 – PSRS Valsts apbalvojums “Darba sarkanā karoga” ordenis;

1987 – I PSRS iespiedgrafikas izstādē II prēmija;

1990 – Latvijas Lauksaimnieku savienības prēmija “Sējējs”;

1992 – Krievijas Mākslas akadēmijas ārzemju loceklis;

1993 – Prēmija par labāko ofortu Baltijas valstu grafikas mākslas biennālē (Zviedrija);

1994 – Prēmija Starptautiskajā grāmatu konkursizstādē (Viļņa, Lietuva);

1994 – I Starptautiskā Māstrihtes Grafikas biennāle (Nīderlande, balva);

1997 – Rīgas domes konkursa “Rīga mūsdienu mākslā”, grafikas nozares balva;

1997 – LMS medaļa par radošo darbu;

2007 – Pastariņa prēmija par gada labākās grāmatas ilustrācijām.

Radošie cikli tapuši personīgi LMS piešķirtajās darbnīcās Šmerlī un Purvciemā, Rīgā

Gunāra Kroļļa lielizmēra grafikas darbu novilkumi tapuši LPSR Mākslas fonda Eksperimentālā Estampa darbnīcā, vēlāk LMS Grafikas darbnīcā, “Mākslinieku namā” 11.novembra krastmalā 35, Rīgā – 3.stāva 50. telpa, šobrīd LMS muzeja Grafikas darbnīca.

Nozīmīgi darbi

1961 – “Saules zeme Tadžikistana”, linogriezums, 13 lapas;

1961 – “Pļaviņu HES šoferi”, linogriezums, 3 lapas;

1963 – “Tadžikistānas piezīmes”, monotipija, 5 lapas;

1965  – “Latvijas poēma”, linogriezums, 3 lapas;

1965 – “Karaļmeita”, linogriezums, 3 lapas;

1965-1967 – “Mana Rīga”, linogriezums, 6 lapas (VĻKSM prēmija);

1967 – “Dzīves dziesma”, oforts, 5 lapas;

1967  – “Sākums”, linogriezums, 5 lapas (PSRS MS diploms);

1971 – “Rīga gadsimtos”, linogriezums;

1971-1972  – “Prezidenta krēsls”, oforts, 3 lapas;

1971-1972 – “Veltījums Rīgai”, kokgriezums, 3 lapas;

1973 – “Lāčplēsis” (A.Pumpura grāmatas ilustrācijas);

1982-1983 – “Avots. Veltījums kolhoza “Līdums” ļaudīm”, oforts, 5 lapas;

1982-1983 – “Balto dzērvju zeme”, oforts, 2 lapas, 3 triptihi, diptihs;

1982-1984 – “Gadsimtos degoša”, oforts, 6 lapas;

1984-1985 – “Zem kondora zīmes”, aukstā adata;

1995-1998 – “Livonija krustcelēs”, krāsu oforts, 29 lapas;

1999 – “Rīga gadsimtos”, oforts.

Izstāžu darbība, personālizstādes

Rīga (1972, LNMM; 1973, 1976, 1983); Maskava, Krievija (1973, 1984); Omāna, Jordānija (1973);

Damaska, Sīrija (1974); Beirūta, Libāna (1974); Tukums (1975); Kauņa, Lietuva (1978); Viļņa, Lietuva (1978); Vīne, Austrija (1979); Graca, Gisinga, Austrija (1980); Ruse Bulgārija (1982); Toronto, Kanāda (1984); Pori, Somija (1984); Līvāni (1986); Smiltene (1987) Valka (1990); Stokholma, Zviedrija (1994), “Vēju patvērums” (DMDM), (Kroļļu ģimene, 1998), “Hanzas laiks – Rīgas laiks”, galerija “Bastejs” (2001); “Rītausmas spārni”, Daugavpils muzejs, (Kroļļu ģimene, 2006), “Aizzīmogotais laiks”, Maskavas nams, Rīga (2007); “Klejojumi”, Madonas muzejs (2008); “Grafīta spīdums”, Marka Rotko mākslas centrs, Daugavpils (2014); “Livonijas krustceles”, Bauskas muzejs (2016); “Kontrastviela”, LNMM (2017).

Starptautiskās izstādes

2001, 1998, 1992, 1989, 1983, 1972, 1968 – Tallinas grafikas triennāles, Tallina, Igaunija;

1976, 1980, 1984 – “Intergrafika 84”, Berlīne, VDR;

1984-1999 – “Fridrikstad” Norvēģijas starptautiskā grafikas triennāle, Fredrikstāde, Norvēģija;

1984 – Starptautiskā Bredfordas biennāle, Bredforda, Lielbritānija;

1986, 1994, 1997 – Starptautiskā grafikas triennāle, Krakova, Polija;

1994 – I Ēģiptes Starptautiskā Grafikas triennāle, Giza, Ēģipte;

1994 – I Starptautiskā Estampa biennāle, Nīderlande;

1996 – Starptautiskā Grafikas izstāde, Gotlandes Mākslas muzejs, Gotlande, Zviedrija;

1997 – Starptautiskā Estampa triennāle “Krakova- 97”, Krakova, Polija;

1998 – II Starptautiskā Grafikas triennāle “INTER-CONTACT GRAPHIC PRAGUE ‘98- LABIRINT”, Prāga, bij. Čehoslovākija;

1998 – II Vispārējā latviešu mākslas izstāde, Rīga, Latvija;

2001 – Baltijas valstu akvareļglezniecības triennāle, Rīga, Latvija;

2012 – Starptautiskā grafikas izstāde “Titānika 100 gadu atcerei”, Rīga, Latvija.

LMS reprezentācijas izstādes ārvalstīs

1994 – Latvijas mākslinieku darbu izstāde, Francija;

1994 – Latvijas Grafikas izstāde, Tallina, Igaunija;

1995 – Starptautiskās Mākslinieku asociācijas B-13 izstāde, Rīga, Latvija;

1995 – Baltijas Akvareļglezniecības izstāde, Rīga, Latvija;

1998 – Latvijas māksla Katalonijā, Barselona, Spānija;

2000 – Latvijas mākslinieku grupas izstāde, Stokholma, Gēteborga, Buroša, Zviedrija;

2002 – Latvijas grafikas darbu izstāde, Porto, Portugāle;

2004 – Latvijas akvarelistu izstāde, Ķīna.

Biedrības “Oforta ģilde” rīkotas izstādes

2001 – “Grafikas seja”, Rīgas Galerija;

2001 – “Zem jumta”, Rīgas Vēstures un kuģniecības muzejs (Mencendorfa nams);

2003 – “Alter Ego”, galerija “Bastejs”;

2005 – “Silts, siltāks, karsts”, mākslas galerija A-7.

Gunāra Kroļļa darbi atrodas Latvijas Mākslinieku savienības muzejā, Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā, Rīgas Vēstures un kuģniecības muzejā, Madonas novadpētniecības un mākslas muzejā, Daugavpils Mākslas un novadpētniecības muzejā un Marka Rotko Mākslas centrā, Rakstniecības un mūzikas muzejā, Turaidas pils muzejā, Valmieras muzejā, Talsu muzejā,  ārvalstīs – Valsts Tretjakova galerijā (Maskava, Krievija), un citos muzejos, privātkolekcijās.

Citi nozīmīgi projekti

1977.g. Sadarbība  ar Mākslas fonda LMK “Māksla”, kopā ar Izabellu Krolli, Kornēliju Ozoliņu (1940-2021), Māri Ozoliņu (1943-2014), Natāliju Menteli (1924-1987) veidojis dekoratīvo keramikas panno un apgleznojumu metro stacijai “Čilanzor” (Taškenta, tag. Uzbekistāna).

1994.g. veidojis atjaunotā LR apbalvojuma Triju Zvaigžņu ordeņa diplomus.

2004.g. veidojis Madonas novada Kalsnavas pagasta ģerboņa dizainu.

2000.-2011.g. astoņu Latvijas Bankas kolekcijas monētu dizaina autors kopā ar tēlnieku Jāni Strupuli, kas veltītas Latvijas Hanzas pilsētām – Ventspilij, Cēsīm, Koknesei, Straupei, Valmierai, Kuldīgai, Limbažiem, Rīgai.

2012.g. veidojis Madonas novada Mētrienas pagasta ģerboņa dizainu.

 

 Gunārs Krollis “Raiņa tēma. Gals un sākums III”, oforts, 31×38 cm, 1988-89, LMS muzejs         

Gunārs  Krollis “Saullēkts ceļā uz Petru”, papīrs, akvarelis, 34×34 cm, 1975, LMS muzejs