2001.gadā uz Latvijas Mākslinieku savienības mākslas darbu kolekcijas bāzes tika dibināts Latvijas Mākslinieku savienības muzejs (LMS muzejs). Kolekcija aptver laiku no 1945. līdz 1991.gadam Latvijā. Vēsturiski kolekcijas veidošanas stratēģiju noteica visai PSRS teritorijai vienoti izstrādātais un diktētais mākslinieku savienību ideoloģiskais uzdevums un praktiskās darbības nodrošinošais ekonomiskais modelis. 1941.gadā ar LPSR Komunistiskās partijas Centrālās komitejas biroja lēmumu tika nodibināta LPSR Mākslinieku savienība (MS). 1944.gadā pēc tieša PSRS Mākslas fonda parauga un kā šī fonda sastāvdaļa tika izveidots LPSR Mākslas fonds (MF). MF praktiskais uzdevums bija nodrošināt māksliniekus ar pasūtījumiem, apmaksāt jaunrades komandējumus, celt un iekārtot darbnīcas. MF ražotnes radīja materiālo bāzi minēto funkciju veikšanai. MF deklarētais virsuzdevums bija "laist mākslu tautā", tāpēc 1957.gadā tika nodibināts Izstāžu fonds, kas izveidoja MS kolekciju. Vairāk nekā 30 gadus no izstādēm un darbnīcām MS kongresos apstiprinātas mākslas nozaru padomes iepirka mākslas darbus. Lai nodrošinātu rīkoto izstāžu "ideoloģisko kodolu", māksliniekiem darbi tika arī pasūtināti. Kolekcija ir veidojusies gan no padomju varas stimulētiem pasūtījuma darbiem, gan mākslas, kas pirkta tieši kvalitātes dēļ. Kolekcijas veidošanas sākumposmā daļu krājuma bez atlīdzības nodeva skolām, bērnudārziem un citām iestādēm. Atsevišķi mākslas darbi nonāca valsts kolekciju īpašumā. Vienlaikus tika veidots arī "zelta fonds", no kura komplektēja ceļojošas, "padomju dzīvesveidu" reprezentējošas ekspozīcijas. 1991.gadā, mainoties politiskajai iekārtai, MF beidza pastāvēt un līdz ar to zuda arī padomju laikos praktizētais ekonomiskais nodrošinājums MS kolekcijas papildināšanai un uzturēšanai. Kopš 2001.gada LMS muzejs ir uzsācis veidot un attīstīt vairākas programmas, kas ļaus iepazīties, pētīt un analizēt 20.gadsimta otrās puses mākslu Latvijā. Šodien LMS muzeja krājumā ir vairāk nekā 15 000 mākslas darbu: 2702 gleznas, 8430 grafikas, plakāti, akvareļi, pasteļglezniecības darbi un scenogrāfijas meti,1435 dekoratīvi lietišķās mākslas darbi un ap 1100 tēlniecības un ap 1500 keramikas darbu. Daļa no LMS muzeja krājuma saskaņā ar Muzeju likumu ir iekļauta Nacionālajā muzeju krājumā, kas apliecina kolekcijas valstisko nozīmīgumu. 
LMS muzejā pārstāvēto mākslinieku saraksts.